Ungern 2020-05-05T16:06:46+00:00

Dovhjortsjakt

4 dagar jaktuppehälle

Text om resan här lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

SEK 40.200 kr

(per person)

Dovhjortsjakt

4 dagar jaktuppehälle

Spanien har framför allt fyra olika ibexgetter. Sen har dom monteria för drev jakterena. Drevjakterna är enorma med ett 50-talet hundar och man får samma pass hela dagen. Det ligger också runt 100 vilt om dagen där. Ibexjakterna är utmärkta om man åker ner hela familjen för jakt exempelvis en eller två dagar.

SEK 40.200 kr

(per person)

Dovhjortsjakt

4 dagar jaktuppehälle

Spanien har framför allt fyra olika ibexgetter. Sen har dom monteria för drev jakterena. Drevjakterna är enorma med ett 50-talet hundar och man får samma pass hela dagen. Det ligger också runt 100 vilt om dagen där. Ibexjakterna är utmärkta om man åker ner hela familjen för jakt exempelvis en eller två dagar.

SEK 40.200 kr

(per person)

Rolf

+46 70 101 40 50

Erik

+46 70 101 40 51

Kontakt