Sverige

Trofejakt i hägn på kronhjort, från 18 tagg och uppåt

Jakt i kronhjortshägn med hjortar från 18 till 24 taggar.

Hela hjorten tillfaller skytten, ca 120 kg slaktvikt.

Pris: 1500 kr per tagg samt 3 000 kr för jakten.